ขยายเวลารับบทความในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ประกาศ

  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม แล […]

ขยายเวลารับบทความในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ประกาศ

  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม แล […]

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in กิจกรรม, ประกาศ

  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม แล […]

(กำหนดการจัดงาน) การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3

Posted Posted in กิจกรรม, ประกาศ

             การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทค […]