การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ประกาศ

เปิดรับสมัครบทความในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิ […]

ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ประกาศ

  ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม […]

ขยายเวลารับบทความในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ประกาศ

  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม แล […]

ขยายเวลารับบทความในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ประกาศ

  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม แล […]