โครงการของสำนักงานนโยบายและพลังงาน (สนพ.)

[Best_Wordpress_Gallery id=”31″ gal_title=”คณะทำงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”]

 

 

คณะทีมงานวิจัย SIME เข้าพบ คณะทำงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ในโครงการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

[Best_Wordpress_Gallery id=”32″ gal_title=”คณะทำงานสำนักปลัดกระทรวงพลังงาน”]

คณะทีมงานวิจัย SIME เข้าพบ คณะทำงานสำนักปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ในโครงการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ณ อาคาร Energy complex B

[Best_Wordpress_Gallery id=”33″ gal_title=”คุณจิระพันธ์ ออสวัสดิ์”]

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ เข้าพบ คุณจิระพันธ์ ออสวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาคารและสถานที่ และคณะทำงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ในโครงการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย

[Best_Wordpress_Gallery id=”34″ gal_title=”คุณจิระภาพร ไหลมา”]

คณะทีมงานวิจัย SIME เข้าพบ คุณจิระภาพร ไหลมา ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ในโครงการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ณ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

[Best_Wordpress_Gallery id=”35″ gal_title=”คุณทนงรักษ์ แสงวัฒนะชัย”]

คณะทีมงานวิจัย SIME เข้าพบ คุณทนงรักษ์ แสงวัฒนะชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟ้า และคุณภาสกร ดังสมัคร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและแผนงาน เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ในโครงการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

[Best_Wordpress_Gallery id=”36″ gal_title=”คุณธวัชชัย สมนาม”]

คณะทีมงานวิจัย SIME เข้าพบ คุณธวัชชัย สมนาม เจ้าหน้าที่องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อสัมภาษณ์เก็บข้อมูล ในโครงการของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ