การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in กิจกรรม, ประกาศ

  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม แล […]

(กำหนดการจัดงาน) การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3

Posted Posted in กิจกรรม, ประกาศ

             การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทค […]

“การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562”

Posted Posted in ประกาศ

บรรยากาศการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตก […]

พิธีซ้อมรับปริญญา บัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

Posted Posted in ประกาศ

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 […]

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 (SIIMC 2018)

Posted Posted in กิจกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะ […]