ประมวลภาพการจัดอบรม “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม”

ประมวลภาพการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม ภายใต้ “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม” เมื่อวันพุธที่ 13  กันยายน 2560  เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรม SC Park ห้องรัชดา ชั้น 6 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านกากของเสียอุตสาหกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม รวมทั้งเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้มีประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรม ซึ่งวิทยากรรับเชิญได้แก่

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ ผู้เชี่ยวด้านการรีไซเคิลทังสเตนคาร์ไบด์

2) ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม

3) คุณคมสัน ผึ้งแดง เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกวางแผนโรงงาน ฝ่ายควบคุมการผลิต บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

4) คุณธีระพล ติรวสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีโอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด

โดยข้อมูลศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.rmutprecycling.com

This slideshow requires JavaScript.

Posted in กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment

เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรียนเชิญผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม” ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ โรงแรม SC Park ห้องรัชดา ชั้น 6 เวลา 09.00 – 16.00 น.

*** ด่วนๆๆๆๆๆ งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่

คุณธัญลักษณ์ หยิบงามเจริญสุข โทร 092-163-9299

โทรสาร 02-0237913 อีเมล ornny_1984@hotmail.com

*** กรุณาแจ้งรายชื่อภายในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ***

 

Posted in ประกาศ | Tagged , | Leave a comment

เปิดรับบทความวิชาการ SIIMC 2017

เปิดรับบทความวิชาการใน “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ( The 6th National Conference on Sustainable Industrial Innovation and Management 2017 ; SIIMC 2017)” ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

  • ส่งไฟล์บทความต้นฉบับเรื่องเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560
  • แจ้งผลการประเมินบทความเรื่องเต็ม ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560
  • ส่งไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว ภายในวันที่ 18 กันยายน 2560

Full Paper Template 2017 (Download Word) (Download PDF)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Website : www.iei.or.th

คุณสุนิษา สิกุลจ้อย โทร 02-345-1261 โทรสาร 02-345-1266-7

E-mail : anusas@off.fti.or.th

 

Posted in ประกาศ | Tagged , , , | Leave a comment

ICON SCI the 8th RMUTP International Conference

มทร.พระนคร ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ICON SCI the 8th RMUTP International Conference ในวันที่ 22-23 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน มีผลงานวิจัยเข้าร่วมทั้งหมด 180 ผลงาน โดยท่านได้เยี่ยมชมบูธของสาขา SIME แสดงผลงานรถไฟฟ้า (สายฟ้า) และ เครื่อง RVM ต้นแบบ (Reverse Vending Machine Prototype) โดยสาขาจะยังคงสร้างสรรผลงานเพื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมหาวิทยาลัย และเพื่อประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: www.rmutp.ac.th

This slideshow requires JavaScript.

Posted in กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment

การประชุม Taiwan-Thailand Education Forum ครั้งที่ 6

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ และ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อาจารย์ SIME เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมการประชุม Taiwan-Thailand Education Forum ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการศึกษาของสาธารณรัฐจีน หรือ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2560 ซึ่งจัดการประชุมและการบบรยายเกี่ยวข้องกับการศึกษา ในประเด็นเรื่องนวัตกรรม การวิจัย ความท้าทายในการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 รวมทั้งการเปรียบเทียบกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy) ของไต้หวัน

Posted in ประกาศ | Tagged | Leave a comment