การประชุม Taiwan-Thailand Education Forum ครั้งที่ 6

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ และ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อาจารย์ SIME เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมการประชุม Taiwan-Thailand Education Forum ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการศึกษาของสาธารณรัฐจีน หรือ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2560 ซึ่งจัดการประชุมและการบบรยายเกี่ยวข้องกับการศึกษา ในประเด็นเรื่องนวัตกรรม การวิจัย ความท้าทายในการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 รวมทั้งการเปรียบเทียบกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy) ของไต้หวัน

Posted in ประกาศ | Tagged | Leave a comment

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน” ในการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งระบบ Website สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นไปยัง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ที่เรียกว่า S-curve ซึ่ง Website นี้จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้เกิดเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีศักยภาพด้วยเนื้อหาที่เหมาะสม โดยได้จัดทำเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ www.scurvehub.com สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ First S-Curve และ New S-Curve สามารถรองรับการค้าดิจิทัลขนาดใหญ่ได้มากถึง 300 บริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนเพิ่มช่องทางการค้าทั้งในและต่างประเทศแบบไร้พรมแดน

โดยได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมสัมมนาระดมความคิดเห็นในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องรามา 9 ชั้น 6 โรงแรม SC Park โดยภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ผู้ผลิตหุ่นยนต์ “ดินสอ” ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ไทยไปลุยตลาดญี่ปุ่น และ คุณพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ Startup ดาวรุ่ง ที่สร้างแหล่งรวมซัพพลายเออร์ของสดสำหรับร้านอาหารแบบออนไลน์ในชื่อ “Freshket” มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้กล้าที่จะคิดกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นโอกาส รวมทั้งกล้าที่จะไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา

สนใจสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเอง ฟรี ฟรี ได้ที่ 

This slideshow requires JavaScript.

Posted in กิจกรรม | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการใน “โครงการพัฒนาบทความวิชาการและสารนิพนธ์วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน”

ฟรี! ฟรี! ฟรี! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการใน “โครงการพัฒนาบทความวิชาการและสารนิพนธ์วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน” เรียนรู้เทคนิคและหลักการเขียนบทความเชิงวิชาการและสารนิพนธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 3 โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้แจ้งชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

*** ด่วน! รับจำนวนจำกัด สนใจติดต่อ อ.สุวัสส์ 09-2253-6240

Posted in ประกาศ | Tagged , , | Leave a comment

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

*** ด่วน!  รับจำนวนจำกัดเพียง 45 ท่าน รีบตัดสินใจก่อนเต็ม

สนใจติดต่อ อ.สุวัสส์ 09-2253-6240

 

Posted in ประกาศ | Tagged , , | Leave a comment

การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 3 โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ

(อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)

*ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้แจ้งชื่อลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น*

ผู้สนใจเข้าร่วมอบรม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ อ.สุวัสส์ 0-2836-3000 ต่อ 4174-5

 

Posted in ประกาศ | Tagged , , | Leave a comment