เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรียนเชิญผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม” ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ โรงแรม SC Park ห้องรัชดา ชั้น 6 เวลา 09.00 – 16.00 น.

*** ด่วนๆๆๆๆๆ งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่

คุณธัญลักษณ์ หยิบงามเจริญสุข โทร 092-163-9299

โทรสาร 02-0237913 อีเมล ornny_1984@hotmail.com

*** กรุณาแจ้งรายชื่อภายในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ***

 

Posted in ประกาศ | Tagged , | Leave a comment

เปิดรับบทความวิชาการ SIIMC 2017

เปิดรับบทความวิชาการใน “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ( The 6th National Conference on Sustainable Industrial Innovation and Management 2017 ; SIIMC 2017)” ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

  • ส่งไฟล์บทความต้นฉบับเรื่องเต็ม (Full Paper) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2560
  • แจ้งผลการประเมินบทความเรื่องเต็ม ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560
  • ส่งไฟล์บทความฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว ภายในวันที่ 18 กันยายน 2560

Full Paper Template 2017 (Download Word) (Download PDF)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Website : www.iei.or.th

คุณสุนิษา สิกุลจ้อย โทร 02-345-1261 โทรสาร 02-345-1266-7

E-mail : anusas@off.fti.or.th

 

Posted in ประกาศ | Tagged , , , | Leave a comment

ICON SCI the 8th RMUTP International Conference

มทร.พระนคร ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ICON SCI the 8th RMUTP International Conference ในวันที่ 22-23 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน มีผลงานวิจัยเข้าร่วมทั้งหมด 180 ผลงาน โดยท่านได้เยี่ยมชมบูธของสาขา SIME แสดงผลงานรถไฟฟ้า (สายฟ้า) และ เครื่อง RVM ต้นแบบ (Reverse Vending Machine Prototype) โดยสาขาจะยังคงสร้างสรรผลงานเพื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมหาวิทยาลัย และเพื่อประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: www.rmutp.ac.th

This slideshow requires JavaScript.

Posted in กิจกรรม | Tagged , | Leave a comment

การประชุม Taiwan-Thailand Education Forum ครั้งที่ 6

ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ และ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อาจารย์ SIME เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเข้าร่วมการประชุม Taiwan-Thailand Education Forum ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการศึกษาของสาธารณรัฐจีน หรือ ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2560 ซึ่งจัดการประชุมและการบบรยายเกี่ยวข้องกับการศึกษา ในประเด็นเรื่องนวัตกรรม การวิจัย ความท้าทายในการก้าวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 รวมทั้งการเปรียบเทียบกับนโยบายมุ่งใต้ใหม่ (New Southbound Policy) ของไต้หวัน

Posted in ประกาศ | Tagged | Leave a comment

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน” ในการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งระบบ Website สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นไปยัง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ที่เรียกว่า S-curve ซึ่ง Website นี้จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้เกิดเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีศักยภาพด้วยเนื้อหาที่เหมาะสม โดยได้จัดทำเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ www.scurvehub.com สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ First S-Curve และ New S-Curve สามารถรองรับการค้าดิจิทัลขนาดใหญ่ได้มากถึง 300 บริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนเพิ่มช่องทางการค้าทั้งในและต่างประเทศแบบไร้พรมแดน

โดยได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมสัมมนาระดมความคิดเห็นในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องรามา 9 ชั้น 6 โรงแรม SC Park โดยภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ผู้ผลิตหุ่นยนต์ “ดินสอ” ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ไทยไปลุยตลาดญี่ปุ่น และ คุณพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ Startup ดาวรุ่ง ที่สร้างแหล่งรวมซัพพลายเออร์ของสดสำหรับร้านอาหารแบบออนไลน์ในชื่อ “Freshket” มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้กล้าที่จะคิดกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นโอกาส รวมทั้งกล้าที่จะไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา

สนใจสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเอง ฟรี ฟรี ได้ที่ 

This slideshow requires JavaScript.

Posted in กิจกรรม | Tagged , , , , , , , | Leave a comment