กิจกรรม

ประมวลภาพการจัดอบรม “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม”

ประมวลภาพการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม ภายใต้ “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม” เมื่อวันพุธที่ 13  กันยายน 2560  เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรม SC Park ห้องรัชดา ชั้น 6 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านกากของเสียอุตสาหกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม รวมทั้งเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้มีประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรม ซึ่งวิทยากรรับเชิญได้แก่

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ ผู้เชี่ยวด้านการรีไซเคิลทังสเตนคาร์ไบด์

2) ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม

3) คุณคมสัน ผึ้งแดง เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกวางแผนโรงงาน ฝ่ายควบคุมการผลิต บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด

4) คุณธีระพล ติรวสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีโอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด

โดยข้อมูลศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม สามารถเข้าไปดูได้ที่ www.rmutprecycling.com

This slideshow requires JavaScript.