ประกาศ

เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรียนเชิญผู้ประกอบการ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม” ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 ณ โรงแรม SC Park ห้องรัชดา ชั้น 6 เวลา 09.00 – 16.00 น.

*** ด่วนๆๆๆๆๆ งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ***

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่

คุณธัญลักษณ์ หยิบงามเจริญสุข โทร 092-163-9299

โทรสาร 02-0237913 อีเมล ornny_1984@hotmail.com

*** กรุณาแจ้งรายชื่อภายในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ***