กิจกรรม

ICON SCI the 8th RMUTP International Conference

มทร.พระนคร ได้จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8 ICON SCI the 8th RMUTP International Conference ในวันที่ 22-23 มิ.ย. 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน มีผลงานวิจัยเข้าร่วมทั้งหมด 180 ผลงาน โดยท่านได้เยี่ยมชมบูธของสาขา SIME แสดงผลงานรถไฟฟ้า (สายฟ้า) และ เครื่อง RVM ต้นแบบ (Reverse Vending Machine Prototype) โดยสาขาจะยังคงสร้างสรรผลงานเพื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมหาวิทยาลัย และเพื่อประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน

This slideshow requires JavaScript.

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: www.rmutp.ac.th