กิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างยั่งยืน

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมมือกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม SMEs ด้วยเครื่องมือดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน” ในการพัฒนาและบูรณาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตั้งระบบ Website สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นไปยัง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ ที่เรียกว่า S-curve ซึ่ง Website นี้จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้เกิดเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีศักยภาพด้วยเนื้อหาที่เหมาะสม โดยได้จัดทำเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ www.scurvehub.com สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ First S-Curve และ New S-Curve สามารถรองรับการค้าดิจิทัลขนาดใหญ่ได้มากถึง 300 บริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนเพิ่มช่องทางการค้าทั้งในและต่างประเทศแบบไร้พรมแดน

โดยได้เชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมสัมมนาระดมความคิดเห็นในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องรามา 9 ชั้น 6 โรงแรม SC Park โดยภายในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ผู้ผลิตหุ่นยนต์ “ดินสอ” ผู้พัฒนาหุ่นยนต์ไทยไปลุยตลาดญี่ปุ่น และ คุณพงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ Startup ดาวรุ่ง ที่สร้างแหล่งรวมซัพพลายเออร์ของสดสำหรับร้านอาหารแบบออนไลน์ในชื่อ “Freshket” มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้กล้าที่จะคิดกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นโอกาส รวมทั้งกล้าที่จะไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ที่ผ่านเข้ามา

สนใจสร้างเว็บไซต์เป็นของตนเอง ฟรี ฟรี ได้ที่ 

This slideshow requires JavaScript.