ประกาศ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการใน “โครงการพัฒนาบทความวิชาการและสารนิพนธ์วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน”

ฟรี! ฟรี! ฟรี! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการใน “โครงการพัฒนาบทความวิชาการและสารนิพนธ์วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน” เรียนรู้เทคนิคและหลักการเขียนบทความเชิงวิชาการและสารนิพนธ์ ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 3 โรงแรมเบย์ จังหวัดสมุทรปราการ สงวนสิทธิ์สำหรับผู้แจ้งชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

*** ด่วน! รับจำนวนจำกัด สนใจติดต่อ อ.สุวัสส์ 09-2253-6240