ประกาศ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเงิน ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

*** ด่วน!  รับจำนวนจำกัดเพียง 45 ท่าน รีบตัดสินใจก่อนเต็ม

สนใจติดต่อ อ.สุวัสส์ 09-2253-6240