การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรมและกา […]

พิธีเปิดการสัมมนาและงานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม”

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

พิธีเปิดการสัมมนาและงานแถลงข่าว “โครงการส่งเสริมก […]

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตรกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

Posted Leave a commentPosted in ประกาศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณพงศ์ปิติ เตชะศิริ  โทรศัพท์ […]