ประกาศ

พิธีซ้อมรับปริญญา บัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33  ของบัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561 (ซ้อมย่อยคณะ)