(แจ้งการเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ Proceeding) การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 3

Posted Posted in กิจกรรม, ประกาศ

             การประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทค […]

“การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2562”

Posted Posted in ประกาศ

บรรยากาศการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตก […]

พิธีซ้อมรับปริญญา บัณฑิต และมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน

Posted Posted in ประกาศ

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 […]

เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม”

Posted Posted in ประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรียนเชิญผู้ประกอบการ […]