ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี

เปิดรับสมัคร เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) หลักสูตร 3 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ) ในภาคปกติ และ ภาคสมทบ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 มิถุนายน 2561

 

>>> ใบสมัคร Download <<<

สนใจสอบถามรายละเอียด 
ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล 08-9799-3999
อ.สุวัสส์ แพ่งธีระสุขมัย 09-2253-6240