ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมการออกแบบระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับการสื่อสารไร้สาย” ครั้งที่ 1

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ดำเนิน “โครงการออกแบบระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับการสื่อสารไร้สาย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) โดยได้จัดการฝึกอบรมพัฒนาระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับการสื่อสารไร้สายและถ่ายทอดให้กับบุคลากรทางด้านการสื่อสารเคลื่อนที่และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประยุกต์ใช้งานและออกแบบการใช้งานระบบสมองกลฝังตัวอัจฉริยะเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสารการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกิจการ

จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการฝึกอบรมในโครงการนี้ ซึ่งแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 6 ครั้งๆ ละ 3 วัน โดยผู้สมัครสามารถเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรมได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Embedded Poster

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณปฐมพงษ์ จำนงค์พันธ์  085-281-4649

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.