ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการใน “โครงการพัฒนาบทความวิชาการและสารนิพนธ์วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน”

Posted Posted in ประกาศ

ฟรี! ฟรี! ฟรี! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการใน & […]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in ประกาศ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการโครงการถ่ายทอดองค์ค […]

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics-Waste) เพื่อความยั่งยืน

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

ประมวลภาพโครงการอบรมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการขยะอิเล็ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์

Posted Leave a commentPosted in ประกาศ

กำหนดการอบรม Download เอกสารประกอบการอบรม Download รายช […]