ประมวลภาพการจัดอบรม “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม”

Posted Posted in กิจกรรม

ประมวลภาพการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลวัสดุแ […]

เรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม “โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรมวิศวกรรมรีไซเคิลวัสดุและของเสียทางอุตสาหกรรม”

Posted Posted in ประกาศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรียนเชิญผู้ประกอบการ […]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการใน “โครงการพัฒนาบทความวิชาการและสารนิพนธ์วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน”

Posted Posted in ประกาศ

ฟรี! ฟรี! ฟรี! ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการใน & […]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in ประกาศ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการโครงการถ่ายทอดองค์ค […]

ประมวลภาพการฝึกอบรม “โครงการออกแบบระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับการสื่อสารไร้สาย” ครั้งที่ 6

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

การฝึกอบรม “โครงการออกแบบระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับการสื่ […]

ประมวลภาพการฝึกอบรม “โครงการออกแบบระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับการสื่อสารไร้สาย” ครั้งที่ 5

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

การฝึกอบรม “โครงการออกแบบระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับการสื่ […]