Tag Archives: รับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี

เปิดรับสมัคร เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก … Continue reading

Posted in ประกาศ | Tagged , | Leave a comment

เปิดรับบทความวิชาการ SIIMC 2017

เปิดรับบทความวิชาการใน “การประชุมวิชาการ … Continue reading

Posted in ประกาศ | Tagged , , , | Leave a comment

เปิดรับบทความวิชาการใน “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559”

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรร … Continue reading

Posted in ประกาศ | Tagged , , , | Leave a comment

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมการออกแบบระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับการสื่อสารไร้สาย” ครั้งที่ 4

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาว … Continue reading

Posted in ประกาศ | Tagged , , , | Leave a comment

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมการออกแบบระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับการสื่อสารไร้สาย” ครั้งที่ 3

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาว … Continue reading

Posted in ประกาศ | Tagged , , , | Leave a comment