เปิดรับบทความวิชาการใน “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559”

Posted Leave a commentPosted in ประกาศ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และก […]

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมการออกแบบระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับการสื่อสารไร้สาย” ครั้งที่ 4

Posted Leave a commentPosted in ประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสาขาที […]

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมการออกแบบระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับการสื่อสารไร้สาย” ครั้งที่ 3

Posted Leave a commentPosted in ประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสาขาที […]

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมการออกแบบระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับการสื่อสารไร้สาย” ครั้งที่ 2

Posted Leave a commentPosted in ประกาศ

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในสาขาที […]

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมการออกแบบระบบสมองกลอัจฉริยะสำหรับการสื่อสารไร้สาย” ครั้งที่ 1

Posted Leave a commentPosted in ประกาศ

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะ […]