การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรมนวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 (SIIMC 2018)

Posted Posted in กิจกรรม

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะ […]

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

ประมวลภาพงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัต […]

เปิดรับบทความวิชาการใน “การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559”

Posted Leave a commentPosted in ประกาศ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และก […]

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

Posted Leave a commentPosted in กิจกรรม

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตกรรม และก […]

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานทางวิศวกรรม นวัตรกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557

Posted Leave a commentPosted in ประกาศ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณพงศ์ปิติ เตชะศิริ  โทรศัพท์ […]