สัมนาวิชาการ

[Best_Wordpress_Gallery id=”24″ gal_title=”bio gass”]

 

การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาก๊าซชีวภาพ (Biogas) เพื่อความยั่งยืน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557  ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

โดย รองศาสตราจารย์ เกียรติไกร อายุวัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

[Best_Wordpress_Gallery id=”26″ gal_title=”สัมมนาวิชาการ รศ.ดร.สมบัติ & ผศ.ดร.วิโรจน์”]

 

โครงการเทคนิคการลดต้นทุนพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้า เพื่อการจัดการอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
เรื่อง “พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับประเทศไทยและเทคโนโลยี Waste Energy”
บรรยายโดย รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์
เรื่อง “การจัดการและปฏิบัติการด้านพลังงานในกระบวนการผลิตและอาคารโรงงาน”
บรรยายโดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
ณ ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

[Best_Wordpress_Gallery id=”22″ gal_title=”3 Rs MOU”]

 

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) “โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสียภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม”
วันจันทร์ที่ 22 กันยายน 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล ชั้น ๒ โรงแรมเคยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ SIME

[Best_Wordpress_Gallery id=”28″ gal_title=”การสัมมนาวิชาการเรื่อง ก้าวทันเทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมอย่างยั่งยืน” โดย ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ ประธานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร”]

 

โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาเชิงบูรณาการอุตสาหกรรมกับชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยคุณพรรณรัตน์ เพชรภักดี ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

[Best_Wordpress_Gallery id=”29″ gal_title=”การศึกษาดูงานโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า บ้านโพธิ์”]

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 นักศึกษา ป.โท SIME ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายจาก Toyota Staff ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า (บ้านโพธิ์) จ.ฉะเชิงเทรา

[Best_Wordpress_Gallery id=”30″ gal_title=”กลุ่มย่อย 3 Rs”]

 

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล และ ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
ทีมที่ปรึกษาร่วมในโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์กากของเสีย ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรม
ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน และระดมความคิดเห็นร่วมกับผู้ประกอบการทั้ง 35 โรงงาน
ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

 


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *